Het college van burgemeester en wethouders maakt op grond van artikel 6.24, lid 3 van de Wet Ruimtelijke Ordening bekend dat zij op 20 december 2022 een anterieure overeenkomst sloot met gemeente Amsterdam en de Alliantie over de tijdelijke huisvesting van economisch daklozen aan de Wenckebachweg 118 in Werkstad OverAmstel.

Omdat deze overeenkomst is aangegaan voordat de omgevingsvergunning is verleend, wordt deze een anterieure (voorafgaande) overeenkomst genoemd. Hierin staan afspraken over onder andere de tijdelijkheid van het initiatief, de inrichting van de kavel en over de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt vanwege de planologische medewerking die zij voornemens is te verlenen. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

De kavel aan de Wenckebachweg ligt net binnen de gemeentegrenzen van Ouder-Amstel. Het initiatief betreft het realiseren van een passantenpension. Dit is een locatie waar mensen (economisch daklozen) tegen betaling tijdelijk wonen. In het passantenpension komen zij even tot rust en gaan ze aan de slag om een einde te maken aan hun thuisloosheid. Hierbij krijgen ze vanuit een professionele organisatie (HVO-Querido) lichte ondersteuning waar nodig. Het plan voor de Wenckebachweg 118 gaat uit van de realisatie van 96 tijdelijke woonunits, voor tien jaar. Hiervan zijn drie units bestemd voor algemene ruimtes. Alle units zijn gelijk en bedoeld voor het huisvesten van eenpersoonshuishoudens.

De bewoners van het passantenpension (economisch daklozen) zijn zelfredzame thuisloze mensen zonder complexe zorgvraag afkomstig uit Amsterdam en de Amstelland gemeenten. Hun thuisloosheid kan verschillende oorzaken hebben: een echtscheiding; ze zijn een tijdlang inwonend geweest maar kwamen op straat te staan; ze hebben geen of onvoldoende woonduur opgebouwd via Woningnet; ze zijn failliet gegaan of andere persoonlijke omstandigheden.

 

 

 

Lees voor