Werkstad Zuid

In Werkstad Zuid, ten zuiden van de A10, blijven bedrijven centraal staan, met functies die onderdeel zijn van de stedelijke economie: toelevering aan de stad, creatieve industrie, dienstverlening. Door hier meer (creatieve) bedrijven te mengen met voorzieningen en horeca, ontstaat een stedelijk werkgebied met een sterke relatie met de stad. 

Er zijn hier al drie sferen te onderscheiden:

  • Het werkgebied tussen de Duivendrechtsevaart en de Spaklerweg
  • Gemengd stedelijke gebieden langs de Spaklerweg, Joan Muyskenweg en metrostation Van der Madenweg
  • Het ‘culinaire gebied’ rond de De Flinesstraat

De Duivendrechtsevaart kan zich ontwikkelen tot een verblijfsplek en doorgaande fietsroute naar de Amstel. Op de plekken waar de vaart de stadsstraten raakt, is ruimte voor sport, recreatie en horeca.

Lees voor