Het college van Ouder-Amstel heeft voor twee locaties binnen Werkstad Noord de ruimtelijke plannen vastgesteld. Het zijn plannen voor onder andere woningbouw op een perceel bij de Willem Fenegastraat en het perceel Spaklerweg 50-52, waar nu kantoorgebouw Antonian staat.

Particulier Grondbedrijf Zuidpark (PGZ) wil Amstel Design District fase 2 ontwikkelen op het perceel bij de Willem Fenegastraat. Dit is een belangrijke zichtlocatie aan de Van Marwijk Kooystraat en de A10. Het ruimtelijk plan gaat uit van circa 544 woningen, (creatieve) bedrijven, shortstay en  maatschappelijke en commerciële voorzieningen.

Aan de Spaklerweg plant belegger Patrizia de ontwikkeling Zuidpark. Ook Zuidpark komt op een belangrijke zichtlocatie aan de A10. Dit plan voorziet in circa 250 woningen, werkruimtes en voorzieningen.

Gemeente Ouder-Amstel zal nu met beide eigenaren overeenkomsten sluiten waarin de voorwaarden voor de ontwikkelingen worden vastgelegd en financiële afspraken worden gemaakt. De ruimtelijke plannen kunnen daarna verder worden uitgewerkt tot ontwerpen en nieuwe bestemmingsplannen. Die zijn nodig omdat de ruimtelijke plannen niet passen binnen de huidige bestemmingsplannen op de locatie Amstel Business Park Zuid.

 

Impressie Zuidpark zijde Spaklerweg
Impressie Zuidpark zijde Spaklerweg
Lees voor