Oktober 2022

In oktober organiseerde projectontwikkelaar Life Europe een informatiebijeenkomst over gebiedsontwikkeling Entrada. Gemeente Ouder-Amstel en de andere projectontwikkelaar in het gebied, EDP, waren ook aanwezig. Meer dan vijftig deelnemers, bijna allemaal bewoners uit Duivendrecht, kwamen naar een van de twee rondes die avond.

Entrada is een bestaand kantorencomplex bij metrohalte Van der Madeweg. Hier wordt de komende jaren een nieuwe stedelijke woonbuurt met veel groen gebouwd. Er komen circa duizend appartementen met een variatie aan woninggroottes en voorzieningen, verdeeld over verschillende woongebouwen. De nieuwbouw krijgt ook een aantrekkelijke verbinding met het stationsgebied en breder Duivendrecht. Zo komt er een goede aansluiting op Zonnehof en het dorpscentrum.

Wordt het zo mooi als op de plaatjes?
De informatiebijeenkomst was een vervolg op een reeks van participatiesessies over de stedenbouwkundige visie op de ontwikkeling in 2019. Sindsdien is het plan deels aangepast om de bouw beter te kunnen faseren en de opmerkingen van omwonenden destijds zijn verwerkt. De visie voldoet nog steeds aan het vastgestelde Programma van Eisen van de gemeente uit datzelfde jaar. Hoewel er ook zorgen worden geuit over het aantal woningen op het relatief beperkte oppervlakte, zijn de meningen over het huidige plan vooral positief. Bezoekers vonden de ontwerpen mooi. Ze hopen wel dat de werkelijke bouw straks even mooi wordt als de huidige beelden doen geloven.

Zorgen om geluid nieuwe bassischool
Er was ook een nieuw geluid. De bewoners van de Zonnehofflats maken zich zorgen over overlast van spelende kinderen bij de nog te bouwen basisschool in Entrada. De bewoners hebben namelijk aan de oostkant van hun flats al te maken met geluid van twee andere schoolpleinen. De ontwerper van stedenbouwkundig bureau KCAP begrijpt deze zorg en zal kijken of hier in de verdere uitwerking van de situering van het schoolplein rekening mee gehouden kan worden.

Hoewel er nog geen vervolg op deze bijeenkomst is gepland, gaven diverse deelnemers aan graag nog verder mee te denken. KCAP legt nu eerst de laatste hand aan de aangepaste stedenbouwkundige visie. Die wordt daarna aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Daarna starten Life Europe en KCAP met een nadere uitwerking in een stedenbouwkundig plan. Ook hierbij zijn verschillende onderwerpen waarop de ontwikkelaar graag input van bewoners ontvangt.  Communicatie hierover volgt later.

Lees voor