Op 12 december 2022 tekende wethouder ruimtelijke ordening Barbara de Reijke van Ouder-Amstel een overeenkomst met Projectontwikkeling Grondbedrijf Zuidpark (PGZ) voor de realisatie van 390 woningen en maatschappelijke en commerciële voorzieningen aan de Van Marwijk Kooystraat in Amsterdam-Duivendrecht. Dit bouwproject is onderdeel van de ontwikkeling Amstel Design District Fase 2 op een zichtlocatie aan de A10.

Naast de woningen is er ook ruimte voor creatieve bedrijvigheid, appartementen voor kort verblijf en maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Met de overeenkomst is de weg vrij voor PGZ om het plan verder uit te werken en om een ontwerpbestemmingsplan op te laten stellen. In de overeenkomsten zijn daarover financiële afspraken gemaakt.

Het is de tweede woningbouwontwikkeling binnen de transformatie van het voormalig Amstel Business Park naar Werkstad OverAmstel en een belangrijke impuls voor een kwaliteitsverbetering. Eind november stelde de gemeenteraad van Ouder-Amstel het bestemmingsplan vast voor 430 woningen in complex The Dialogue aan de Wenckebachweg.

‘In onze regio is een enorme krapte op de woningmarkt. Wij dragen daar graag een steentje aan bij.  Met het eerder vastgestelde bestemmingsplan en nu deze overeenkomst zijn al voor ruim achthonderd woningen in Werkstad OverAmstel harde afspraken gemaakt. Onze gemeente heeft in het voormalig bedrijvengebied ruimte voor tweeduizend woningen en voorzieningen. Dat is een forse aanvulling op onze woningvoorraad’, geeft wethouder De Reijke aan. ‘En minimaal dertig procent daarvan heeft een huur onder de zevenhonderd Euro.’

Voor de realisatie van Amstel Design District Fase 2 zijn ook aanpassingen van de openbare ruimte nodig. Zo moet er een parallelweg aangelegd worden langs de A10 en zal de capaciteit van de kruising Spaklerweg – Van Marwijk Kooijstraat worden vergroot. Deze aanpassingen worden uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, als grondeigenaar en beheerder van de openbare ruimte in deze buurt.

Sfeerimpressie woonbouwontwikkeling Amstel Design district fase 2, vanaf de Duivendrechtsevaart
Amstel Design District fase 2
Lees voor