Ontwikkeling woningbouw Entrada weer een stap verder

 

Afgelopen woensdag 14 juni heeft wethouder Victor Frequin (VVD) een samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van Entrada getekend met Redevco Living (voormalig Life Europe).

In februari is de stedenbouwkundige visie voor Entrada door de gemeenteraad van Ouder-Amstel vastgesteld. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst wordt een volgende stap gezet in de herontwikkeling van het kantorenpark Entrada tot een woongebied van circa 1000 woningen met voorzieningen.

In de samenwerkingsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over het uitwerken van de stedenbouwkundige visie tot een stedenbouwkundig plan en wordt toegewerkt naar het sluiten van een anterieure overeenkomst waarin afspraken over de daadwerkelijke ontwikkeling worden gemaakt en waarna het ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd.

In Entrada komen vier woonblokken met groene hoeven rondom een centraal groen plein. Entrada wordt een gemengde wijk voor verschillende doelgroepen, jong en oud.

Tekenmoment wethouder gemeente Ouder-Amstel en ontwikkelaar Entrada
Op de foto v.l.n.r. Steven Zeeman (Redevco Living), Victor Frequin (wethouder ruimtelijke ordening en wonen) en Herman Jan Faber (Redevco Living)
Lees voor