Nieuwe straatnaamgeving H.J.E. Wenckebachplein

Het College van Burgemeester en Wethouders Ouder-Amstel maken bekend dat zij op dinsdag 30 mei 2023 hebben besloten de geplande nieuwbouw, ter plaatse van het huidige pand aan de H.J.E. Wenckebachweg 144-148, de naam H.J.E. Wenckebachplein toe te kennen.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na vermelde publicatiedatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 in Ouderkerk aan de Amstel. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Voor informatie over de beroepsprocedure kan contact worden opgenomen met onze juridische medewerkers: (020) 496 21 21 of gemeente@ouder-amstel.nl.

Lees voor