Op 23 februari stemde de gemeenteraad van Ouder-Amstel in met de stedenbouwkundige visie voor gebiedsontwikkeling Entrada. Dat betekent dat nu gewerkt kan worden aan een gedetailleerder stedenbouwkundig plan voor de transformatie van Entrada van kantorengebied naar woongebied. Entrada ligt bij Metrostation Van der Madeweg. Hier zullen zo’n duizend woningen komen.

Al in 2017 besloot de gemeenteraad dat dit woongebied er moet komen. De eigenaren van de kantoorpanden en de gronden konden het vervolgens niet eens worden over de plannen en de fasering van de transformatie. De gemeente en Life Europe (eén van de twee eigenaren) hebben vervolgens naar een nieuwe fasering gezocht. Dit leverde een aangepaste stedenbouwkundige visie op waarin de twee grondeigenaren afzonderlijk van elkaar kunnen ontwikkelen en realiseren. Hierdoor is de haalbaarheid van het plan verbeterd.

De aangepaste stedenbouwkundige visie is eind vorig jaar met de klankbordgroep Entrada en tijdens een bijeenkomst voor omwonenden gepresenteerd en besproken. Over de verwerking van de resultaten van eerdere participatierondes in de nieuwe visie waren de meeste raadsleden positief. De opmerkingen die recent gemaakt zijn, worden meegenomen in de volgende fase. Ook voor het stedenbouwkundig plan dat nu gemaakt wordt, zal participatie georganiseerd worden.

Victor Frequin (VVD), wethouder gebiedsontwikkeling en wonen: “Dankzij de constructieve houding van Life Europe en de goede samenwerking tussen hen en de gemeente, ligt er nu een realistische visie. Die duizend woningen zijn hard nodig en vormen een substantiële toevoeging aan onze woningvoorraad. De vaart zit er weer in en dat houden we zo. Daarbij houden we de wensen van de omgeving ook goed voor ogen.”

Lees voor