Op maandag 7 augustus 2023 hebben mevrouw Carolien Schippers (directeur Grond en Ontwikkeling, gemeente Amsterdam) en de heer Victor Frequin (wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen, gemeente Ouder-Amstel) namens beide gemeenten een overeenkomst ondertekend over de samenwerking tussen beide gemeenten voor de ontwikkeling van Werkstad OverAmstel: een wijk voor werken, wonen en ontspannen.

Ontwikkelingen in Werkstad OverAmstel

Beide gemeenten hebben de ambitie om het Amstel Business Park Zuid in gemeente Ouder-Amstel te transformeren van een klassiek bedrijventerrein naar een veelzijdig en levendig stedelijk gebied waar niet alleen gewerkt maar ook gewoond wordt: Werkstad OverAmstel.
Omdat gemeente Amsterdam de openbare ruimte in eigendom en beheer heeft verricht zij alle werkzaamheden in de openbare ruimte. Deze werkzaamheden moeten afgestemd worden op de diverse (woningbouw)ontwikkelingen die in Werkstad OverAmstel gaan plaatsvinden. In Werkstad Noord, ten noorden van de snelweg A10, is naast bedrijvigheid ook veel woningbouw mogelijk. In Werkstad Zuid, gelegen ten zuiden van de snelweg A10, is de ontwikkeling meer gericht op bedrijven en stedelijke voorzieningen.

Krachten bundelen

Stikstofproblematiek, veranderende economische omstandigheden en gestegen kosten maken het steeds moeilijker om nieuwe woningen te bouwen. Daardoor dreigen veel woningbouwprojecten stil te vallen. “Daarom is het van belang dat we ons met volle kracht blijven inzetten om projecten wél van de grond te krijgen,“ aldus wethouder Victor Frequin. “We zijn dan ook heel blij met deze samenwerking met gemeente Amsterdam. Met deze samenwerking bundelen we onze krachten en streven we naar het toevoegen van woningen in een veranderende, prettige (woon)omgeving.”

 

Mw. Carolien Schippers (directeur Grond en Ontwikkeling, gemeente Amsterdam) en dhr. Victor Frequin (Wethouder Ruimtelijke Ordening en Wonen, gemeente Ouder-Amstel)

 

Lees voor