Op donderdag 11 april 2024 is het nieuwe passantenpension met 93 woningen aan de H.J.E. Wenckebachweg 112-118 in Amsterdam-Duivendrecht, geopend. De woningen blijven hier 10 jaar staan en zijn bedoeld voor mensen uit gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten die door omstandigheden tijdelijk dakloos zijn geworden.

Nieuwe start

De tijdelijke sociale huurwoningen bieden onderdak aan mensen die bijvoorbeeld door een scheiding of faillissement geen eigen woning meer hebben. Met begeleiding van HVO-Querido kunnen de meeste bewoners binnen 1 á 2 jaar de draad weer oppakken en een nieuwe start maken.

93 woningen

Het passantenpension is in opdracht van de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel door De Alliantie in samenwerking met HVO-Querido gebouwd. Het complex bestaat uit 93 woonunits verdeeld over vier etages. Elke woning beschikt over een eigen keuken, toilet en badkamer. De ruimte rond het gebouw wordt groen ingevuld en er zijn plekken voor het stallen van fietsen.

‘De woningtekorten zijn onverminderd groot, ook voor verschillende aandachtsgroepen,’ aldus wethouder Frequin van Ouder-Amstel. ‘We zijn heel blij met deze samenwerking tussen de buurgemeenten en het realiseren van deze huisvesting voor economisch daklozen in het veranderende gebied van Werkstad OverAmstel.’

Wethouder Groot Wassink: ‘We hebben te maken met een groot tekort aan woningen, met lange wachtlijsten en weinig doorstroming tot gevolg. We zorgen in Amsterdam op verschillende plekken voor oplossingen door de verbouwing van leegstaande panden of het plaatsen van tijdelijke gebouwen. Ik ben blij dat we samen met de gemeente Ouder-Amstel ook op de Wenckebachweg mensen perspectief kunnen bieden.’

Samen met de bewoners hebben de bestuurders van de betrokken gemeenten (Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn), de Alliantie en HVO-Querido de samenwerking en het resultaat gevierd met het openen van het gebouw waarin de bewoners inmiddels hun intrek hebben genomen.

Groepsfoto van wethouders gemeente Ouder-Amstle en gemeente Amsterdam, directeuren bij de opening van het nieuwe complex 'Het Passantenpension'
Lees voor