Zuidpark

In Werkstad OverAmstel komen twee kwaliteiten samen: een stedelijke mix met een ruig randje. De Spaklerweg is de rode draad door dit gebied en verbindt het wonen in het Amstelkwartier met kantoren en ruimte voor economie van de stad ten zuiden van de A10.

Bestaande bouw

Zuidpark is het voormalige V&D hoofdkantoor. Deze is aan meerdere huurders verhuurd en is de afgelopen jaren gerenoveerd. De hieraan geschakelde laagbouw is een behouden deel van het distributiecentrum dat getransformeerd is tot werkvloer voor creatieve bedrijvigheid. Het complex isĀ  ruim 22.000 m2.

Nieuwbouw programma

Het programma bestaat uit ca. 39.000 m2 nieuwbouw. Het programma kent een evenredige verdeling van kantoor, bedrijvigheid en wonen (ca. 250 woningen) met een ondersteunend (maatschappelijk) programma.

Duurzaamheid

Het gehele project houdt vast aan de (hoge) duurzaamheid ambities van Patrizia, welke in samenspraak met de gemeente Ouder-Amstel zijn vastgesteld. Zo is er in het plan veel ruimte voor groen. Bomen, planten en bloemen in volle grond zorgen voor een leefbare stad en voorkomt grote hittestress . Daarnaast worden ook groene daken aangelegd om bij te dragen aan waterretentie, luchtzuivering, energiebesparing en biodiversiteit. Door middel van hoge isolatiewaarden, een centrale wko en gasloos bouwen wordt voldaan aan de BENG eisen en zetten we de eerste stappen richting bijna energie neutraal bouwen. Om de mate van duurzaamheid meetbaar te maken zal GPR worden opgesteld evenals een Breaam duurzaamheid certificering die worden ondersteund en gerapporteerd door experts. Daarbij is een belangrijk aspect het verdichten van de stad op goed bereikbare plekken per OV, fiets en snelweg. Zo wordt er ingespeeld op de behoefte aan woningen en duurzame, nieuwe mobiliteitsbenadering.

Lees voor